21 mei 2019
Fandag Kinderen Voor Kinderen 2019 - Daar Wil Je Bij Zijn! (26 mei 2019)

Fandag Kinderen Voor Kinderen 2019 - Daar Wil Je Bij Zijn! (26 mei 2019)

Lokatie: Nieuwe Luxor Theater Rotterdam te Rotterdam
Titel: Fandag Kinderen Voor Kinderen 2019 - Daar Wil Je Bij Zijn!
Link: www.luxortheater.nl
Categorie: theater
Prijs:
Datum: zondag 26 mei om 12:30u
Overige Informatie:
Fandag Kinderen Voor Kinderen 2019 - Daar Wil Je Bij Zijn!Kaartverkoop start maandag 19 november om 10:00.
 
Een fandag van Kinderen voor Kinderen: daar wil jij natuurlijk bij zijn! Je ontmoet de kinderen van het koor en er valt van alles te beleven. Bovendien gaan we lekker met elkaar zingen en swingen op de grote hits in een show van Kinderen voor Kinderen. Leuk als je komt!
 
Programma: 
• 12.00 – 12.30 uur Deur open
• 12.30 – 13.15 uur Workshops in de foyer
• 13.15 – 14.00 uur Show in de zaal

• 15.00 – 15.30 uur Deur open
• 15.30 – 16.15 uur Workshops in de foyer
• 16.15 – 17.00 uur Show in de zaal
 
Drankje is niet in de prijs inbegrepen
Geen last-minute studentenkorting
Kaarten worden niet retour genomen

Kinderen voor Kinderen Fandag is een show door en voor kinderen waar opnamen worden gemaakt. Daarom wijzen we je graag op de volgende disclaimers:

I.Tijdens de concerten van Kinderen voor Kinderen kunnen er audiovisuele opnamen worden gemaakt. Door het bezoek aan het concert stemt de bezoeker er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat mogelijk opnamen van hem/haar worden gemaakt. Voor zover de bezoeker in het kader van de opnamen enige intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten, zou kunnen doen gelden, draagt de bezoeker - thans bij voorbaat - alle (huidige en toekomstige) wereldwijde, onbeperkte (intellectuele eigendoms) rechten geheel, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan de Omroepvereniging BNNVARA. De Omroepvereniging BNNVARA is onbeperkt gerechtigd om de opnamen, geheel en/of gedeeltelijk, openbaar te (doen) maken, te (doen) verveelvoudigen, beschikbaar te (doen) stellen aan het publiek of anderszins te exploiteren in de meest ruime zin van het woord op elke wijze heden of in de toekomst ook bekend. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat Omroepvereniging BNNVARA het recht heeft om de opnamen (herhaald) uit te (doen) zenden via televisie, te gebruiken op dvd's, internet of anderszins te exploiteren. Toegang kinderen onder toezicht van een volwassene. Het is niet toegestaan om tijdens de concerten van Kinderen voor Kinderen foto's en/ of filmopnames te maken.

II. Evenementen, opnames en voorstelling van Kinderen voor Kinderen zijn alleen toegankelijk voor volwassenen die een of meerdere kinderen c.q. minder validen begeleiden en/of tot de familie-of vriendenkring van een van de Koorkinderen behoren en/of werken bij BNNVARA. Bezoekers zijn verplicht de door of vanwege BNNVARA gegeven aanwijzingen en instructies strikt op te volgen. Indien een bezoeker dergelijke aanwijzingen en instructies niet opvolgt, dan wel indien naar het oordeel van BNNVARA de bezoeker op enigerlei wijze in strijd komt met de bij Kinderen voor Kinderen behorende normen en waarden, omgangsvormen, goede zeden, dan wel regels van fatsoen, heeft de VARA het recht de bezoeker per omgaande de verdere toegang te ontzeggen, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van het toegangsbewijs heeft. Heeft u vragen over deze bepaling, neemt u dan telefonisch contact op met de Publieks- en Ledenservice van BNNVARA, telefoonnummer 0900-0123 (geen extra kosten).