27 mei 2018
Theatercollege Van Tony Crabbe - Nooit Meer Te Druk (25 maart 2017)

Theatercollege Van Tony Crabbe - Nooit Meer Te Druk (25 maart 2017)

Lokatie: De Koninklijke Schouwburg te Den Haag
Titel: Theatercollege Van Tony Crabbe - Nooit Meer Te Druk
Link: www.koninklijkeschouwburg.nl
Categorie: theater
Prijs:
Datum: zaterdag 25 maart om 20:15u
Overige Informatie:
Theatercollege Van Tony Crabbe - Nooit Meer Te DrukNooit meer druk. Het lijkt een romantisch wensbeeld dat alleen is weggelegd voor de happy few. Want wees eens eerlijk: wat is het eerste dat je doet als je wakker wordt? Hoe vaak check je Facebook, je mail en WhatsApp? Hoe lang is de lijst met actiepunten waar je niet aan toe bent gekomen? En misschien wel het belangrijkste: hoeveel echte aandacht heb je geschonken aan je zelf en de mensen om je heen die ertoe doen?
Nooit meer te druk
Druk zijn is volgens de beroemde Tony Crabbe de nieuwe maatschappelijke norm, maar ook hét probleem van onze tijd. Druk zijn is gemakkelijk: het geeft een excuus om niet bezig te zijn met belangrijke zaken en het is een goedkope manier om indruk te maken op onze baas, collega’s en vrienden. Tegelijkertijd leidt het tot een constant gevoel van onrust, een gebrek aan tijd, en een tekort aan aandacht.
Gevolg is de dreiging dat we ons vermogen verliezen om ons ergens volledig en langdurig op te richten. Het verschil tussen functioneren en floreren in ons bestaan is niet gelegen in hoe efficiënt we met onze tijd omgaan, maar in de aandacht waarmee we leven en werken. Met het volproppen van elke minuut van onze tijd verliezen we de momenten waar het echt om gaat.
Hoe kunnen we de drukte de baas worden?
Op zaterdag 25 maart komt Crabbe naar Den Haag om te vertellen hoe we drukte de baas kunnen worden. Hij biedt heldere strategieën voor een opgeruimd hoofd en leven. Hij vertelt onder meer hoe we tegen de sociale norm in kunnen kiezen voor een minder hectisch leven. Hoe we de kick van drukte kunnen vervangen en hoe we bewuster met onze aandacht om kunnen gaan.
We moeten niet efficiënter willen worden, maar juist minder vaak efficiënt willen zijn. Het resultaat hiervan is niet een saai leven, maar een leven waarin je gericht je tijd kan besteden aan wat echt belangrijk is.
Tony Crabbe
Tony Crabbe is bedrijfspsycholoog en werkt als consultant voor o.a. Microsoft en Disney. In september 2015 verscheen een interview met hem in NRC met de titel Alleen sukkels hebben het druk. Het interview ging maar liefst 15 keer viral op Facebook en werd het meest gelezen artikel uit 2015 én 2016. Vorig jaar verscheen zijn boek Nooit meer te druk in het Nederlands. 
 
English
To never be busy again. To most of us it sounds like a romantic dream, an attainable goal only for the happy few. Because let’s be honest: what is the first thing you do as soon as you wake up? How often do you check Facebook, your mail and WhatsApp? How long is the list with things you haven’t gotten around to doing? And, perhaps most importantly: how much time and genuine attention have you lately given to yourself and your loved ones?
Being busy is, according to the famous Tony Crabbe, the new societal norm, yet at the same time the biggest problem of our age. Being busy is easy: there are no excuses to not occupy yourself with important or urgent matters and it is a cheap way of impressing your boss, colleagues and friends. But simultaneously, it leads to a constant feeling of discomfort, a lack of time and a short attention span.
This poses a threat to our ability to completely focus on a particular task for an extended period of time. The difference between merely functioning and flourishing does not boil down to how efficiently we manage our time, but to the attention we pay to the things we do. By filling every minute of our time we lose the moments that truly matter.
On Saturday March 25th Crabbe will be in The Hague to teach us how to cope with, and even overcome, our busy lives. Crabbe offers clear strategies for an organised mind and life. He will teach us: how to combat the current trend and choose for a less hectic life, how to replace the kick ‘being busy’ offers and how to live more consciously.
We should not strive to be more efficient, on the contrary, more often we ought to try to be less efficiency oriented. The result is not a boring life, but a life in which you are able to pay attention to what truly matters.